Tài nguyên dạy học

Đề thi thử THPT QG 2017 môn Toán

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Bá Thủy (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:50' 10-03-2017
Dung lượng: 824.5 KB
Số lượt tải: 1068
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT BẮC YÊN THÀNH

(50 câu trắc nghiệm, đề có 5 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Mã đề thi: 112

Câu 1: Xét tính đơn điệu của hàm số 
A. Hàm số luôn nghịch biến trên 
B. Hàm số đồng biến trên các khoảng và 
C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng và 
D. Hàm số luôn đồng biến trên 
Câu 2: Đồ thị hàm số nào sau đây có 3 điểm cực trị?
A. B. C. D. 
Câu 3: Cho hàm số Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận đứng.
B. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận đứng.
C. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận đứng là các đường thẳng và 
D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận đứng là các đường thẳng và 
Câu 4: Hàm số đồng biến trong khoảng nào?
A. B. C. D. 
Câu 5: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào?

`

A. B. C. D. 
Câu 6: Cho hàm số xác định và liên tục trên . Ta có bảng biến thiên sau.


Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số có 1 cực đại và 2 cực tiểu. B. Hàm số có 1 cực đại và 1 cực tiểu.
C. Hàm số có đúng 1 cực trị. D. Hàm số có 2 cực đại và 1 cực tiểu.
Câu 7: Dựa vào bảng biến thiên sau.

Tìm m để phương trình 
có 3 nghiệm phân biệt.
A. B. 

C. D. 

Câu 8: Tìm tất cả các giá trị m để hàm số nghịch biến trên khoảng 
A. B. C. D. 
Câu 9: Tìm m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích bằng 2.
A. B. C. D. 
Câu 10: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm sốtrên 
A. B. C. D. 
Câu 11: Tìm m để hàm số đạt cực tiểu tại 
A. B. C. D. 
Câu 12: Tìm tất cả các giá trị m để đường thẳng không cắt đồ thị hàm số 
A. B. C. D. 
Câu 13: Tìm m để đồ thị hàm số tiếp xúc với trục hoành.
A. B. C. D. 
Câu 14: Cho m, n nguyên dương. Khẳng định nào sau đây sai?
A. thì B. thì 
C. thì D. thì 
Câu 15: Hàm số có đạo hàm là:
A. B. C. D. 
Câu 16: Tập xác định của hàm số là:
A. B. C. D. 
Câu 17: Đồ thị sau là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. B. 

C. D. Câu 18: Cho . Giá trị bằng:
A. B. 2ln2. C. 2 D. ln2
Câu 19: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên 
A. B. C. D. 
Câu 20: Cho . Giá trị theo a là:
A. B. C. D. 
Câu 21: Phương trình có tổng các nghiệm là:
A. 1 B. C. 5 D. 7
Câu 22: Nghiệm của bất phương trình là:
A. B. C. D. 
Câu 23: Ông A gửi số tiền 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 7% trên năm, biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn
 
Gửi ý kiến