Tài nguyên dạy học

Photo
Họ và tên Nguyễn Trang Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Bắc Yên Thành
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Điểm số 76 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phan Thị Hường
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Bắc Yên Thành
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 96 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Tam Khôi
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/TTLTtamkhoi
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Bắc Yên Thành
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ
Điểm số 126 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Dung
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Bắc Yên Thành
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Đình Thắng
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Bắc Yên Thành
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Ngô Xuân Khánh
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Bắc Yên Thành
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Điểm số 93 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Ngô Thị Thủy
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Bắc Yên Thành
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phan Thi Nhu
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Bắc Yên Thành
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Sỹ Cường
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Bắc Yên Thành
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Điểm số 89 (xem chi tiết)

1192741.jpg";i:1;i:150;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Trần Đình Thắng
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Bắc Yên Thành
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lam Tuyetna
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Bắc Yên Thành
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Toán học
Điểm số 36 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thũy
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Bắc Yên Thành
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Mai Đình Quang
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Bắc Yên Thành
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 29 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Ngô Đức Đồng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Bắc Yên Thành
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 6683 (xem chi tiết)

1066838.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Phan Van Duong
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Bắc Yên Thành
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Điểm số 96 (xem chi tiết)

935831.jpg";i:1;i:188;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Trần Vũ Yên
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Bắc Yên Thành
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Điểm số 90 (xem chi tiết)

943297.jpg";i:1;i:132;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Lê Thanh Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Bắc Yên Thành
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 394 (xem chi tiết)

895794.jpg";i:1;i:150;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Trần Đình Lợi
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Bắc Yên Thành
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Điểm số 110 (xem chi tiết)

896925.jpg";i:1;N;i:2;N;}}-photo
Họ và tên ThS. Trần Văn Thẩm
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Bắc Yên Thành
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Toán học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

679244.jpg";i:1;i:133;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Đặng Phúc Hoàng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Bắc Yên Thành
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Toán học
Điểm số 302 (xem chi tiết)