Tài nguyên dạy học

Thông tin thành viên

7158.jpg";i:1;i:132;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Bá Thủy
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/Thuybytg
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THPT Bắc Yên Thành
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Xác thực bởi Hồ Văn Chiến, Hoàng Công Vinh
Đã đưa lên 434 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5786 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 75664 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này